Public Health Network Wales Cymru

Ein prif ddewisiadau

Ein huchafbwyntiau dewisol o weithgareddau diweddaraf y rhwydwaith

Digwyddiadau Diweddaraf

15-09-2021

Cofrestrwch ar gyfer Cynhadledd Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru 2021

 

23 Medi 2021

Mae Cynhadledd Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru, sef Ymchwil ar waith: COVID-19 a thu hwnt ar 23 Medi 2021 yn dod ag ymchwilwyr ar draws y sefydliad ynghyd ac mewn partneriaeth â chydweithredwyr eraill, gyda ffocws ar arloesi, ffyrdd newydd o weithio a dysgu oddi wrth ein gilydd.

Mae gan y gynhadledd amrywiaeth o sesiynau ar y gweill ar bynciau pwysig megis arwain treialon brechu COVID-19 yng Nghymru, pwysigrwydd genomeg pathogenau i gefnogi pandemig COVID-19, goruchwylio poblogaethau a mewnwelediadau a chyfathrebu negeseuon gwyddoniaeth iechyd y cyhoedd. Mae sesiynau trafod yn cynnwys ffocws ar anghydraddoldebau iechyd, sgrinio, diogelu iechyd ac ymddygiadau iechyd y cyhoedd.

featured-image

Gweld pob digwyddiad

Rydym yn rhannu ac yn hwyluso digwyddiadau i hysbysu ein haelodau

Gweld pob digwyddiad

Dod yn Aelod

Gallwch elwa ar fynediad cynnar i gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ein E-Fwletin

Darllenwch ein E-Fwletinau rheolaidd am ddiweddariadau ar destunau cyfredol ac ymchwil.

Rhifyn cyfredol

COVID-19 a Phwysigrwydd Bwyd a Maeth

COVID-19 a Phwysigrwydd Bwyd a Maeth

Cyfrannu at ein rhwydwaith

Eisiau cyfrannu at ein E-Fwletin neu’n Podlediad nesaf? Dewch yn aelod i gael eich gwahodd i rannu eich syniadau, ymchwil a’ch newyddion bob mis.

Microphone-img

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.