14 Ion
External

Cyflwyniad i Hunan-niweidio a Hunanladdiad

Plant yng Nghymru

14 Ion

Dyddiad + Amser

14 Ionawr 2022

9:30 YB - 4:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar bobl ifanc, hunan-niweidio a hunanladdiad. Bydd yn amlinellu iechyd meddwl pobl ifanc, y materion mae pobl ifanc yn eu hwynebu a’r rhesymau pam mae pobl ifanc yn niweidio’u hunain, y gwahaniaeth rhwng hunan-niweidio a hunanladdiad a ffyrdd o gefnogi pobl ifanc sy’n gwneud y pethau hyn. Byddwn ni’n edrych ar ffyrdd o helpu pobl ifanc a staff i ymdopi.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n hunan-niweidio neu’n arddangos syniadaeth hunanladdiad.

Dyddiad + Amser

14 Ionawr 2022

9:30 YB - 4:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig