18 Tach
External

Cynhadledd Ddigidol Dyfodol Ffermio Prydain

Westminster Insight

18 Tach

Dyddiad + Amser

18 Tachwedd 2021

8:30 YB - 1:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Bydd y gynhadledd hon yn adolygu’r newidiadau i bolisi amaethyddol, yn rhoi eglurder ynghylch cynlluniau cymorthdaliadau newydd, rheoleiddio yn y dyfodol ac effaith cytundebau masnach newydd.  Bydd rhanddeiliaid allweddol ar draws y diwydiant yn archwilio strategaethau i drawsnewid arferion ffermio a hwyluso busnesau proffidiol a chydnerth sy’n bodloni’r nodau ar gyfer bwyd, newid hinsawdd a bioamrywiaeth.

Dyddiad + Amser

18 Tachwedd 2021

8:30 YB - 1:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig