9 Rhag
External

Lles, pwysedd a straen yn y gweithle

Plant Yng Nghymru

9 Rhag

Dyddiad + Amser

9 Rhagfyr 2021

9:30 YB - 4:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Dyluniwyd y gweithdy undydd hwn i roi dealltwriaeth glir a chynhwysfawr i gyfranogwyr o les a straen yn yr amgylchedd gwaith. Mae’r gweithdy hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un a hoffai allu delio’n fwy effeithiol â phwysau yn y gwaith, p’un a ydynt dan bwysau ar hyn o bryd ai peidio.

Dyddiad + Amser

9 Rhagfyr 2021

9:30 YB - 4:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig