28 Hyd
External

Mynd i’r Afael ag Anhwylderau Bwyta: Gwella Gwasanaethau Addysg a Gofal Iechyd

Public Policy Exchange

28 Hyd

Dyddiad + Amser

28 Hydref 2021

9:30 YB - 1:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae’r symposiwm hwn yn cynnig fforwm i ymarferwyr a gwneuthurwyr polisïau ystyried materion allweddol wrth drin y rheiny sydd ag anhwylderau bwyta, a strategaethau i gynnig mynediad i wasanaethau ac addysg er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth a sicrhau ymyrraeth gynnar.

Dyddiad + Amser

28 Hydref 2021

9:30 YB - 1:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig