DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Pwysigrwydd Presgripsiynu Cymdeithasol

Dydd Mercher 15 Medi
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yn y weminar hon, clywsom gan Jules Davies o Barc Rhanbarthol y Cymoedd, oedd yn trafod y rôl y gall Presgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd ei chwarae yn adferiad COVID-19.  Amlinellodd Dr David Llewellyn waith cynllun peilot Natur Caerffili ar Bresgripsiwn sydd yn cael ei arwain gan Rwydwaith Llesiant Integredig Aneurin Bevan a’r Athro Carolyn Wallace, o Brifysgol De Cymru oedd yn trafod y gwaith cyffrous sydd yn cael ei arwain gan Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru.

Gyda’i gilydd, cyflwynwyd y gwaith y mae eu sefydliadau perthnasol yn ei wneud fydd yn ychwanegu at y sail dystiolaeth ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol, gan gefnogi datblygiad cenedlaethol yr agenda presgripsiynu cymdeithasol a chyflwyno cynlluniau peilot presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd ar lawr gwlad.


Pwysigrwydd Presgripsiynu Cymdeithasol


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig