Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) yn ddigwyddiadau trawmatig, yn arbennig y rheiny yn ystod plentyndod cynnar sydd yn cael effaith sylweddol ar iechyd a llesiant pobl. Mae’r profiadau hyn yn amrywio o ddioddef cam-drin llafar, meddyliol, rhywiol a chorfforol, i gael eich magu ar aelwyd lle mae trais domestig, cam-drin alcohol, rhieni’n gwahanu neu gam-drin cyffuriau yn bresennol.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Lleisiau’r rhai sydd â phrofiadau personol o ddigartrefedd a niwed yng Nghymru: Llywio gwaith atal ac ymateb 2019

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod a Ffynonellau Cadernid Plentyndod: Astudiaeth Ôl-weithredol o’u Cydberthynas ag Iechyd Plant a Phresenoldeb Addysgol – Ar gael yn Saesneg yn unig

BMC Public Health

Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod a’u Cysylltiad â Chlefydau Cronig a’r Defnydd o’r Gwasanaeth Iechyd Ymysg Poblogaeth Cymru sy’n Oedolion

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod a’u Cysylltiad â Lles Meddwl Ymysg Poblogaeth Oedolion Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Adolygiad o’r polisi ynghylch Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: adroddiad. Sut mae’r polisi wedi perfformio a sut gellir ei ddatblygu i’r dyfodol

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig