Angen cyfranogwyr ar gyfer astudiaeth newydd ledled y Deyrnas Gyfunol i’r coronafeirws ac anabledd dysgu

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am bobl i gymryd rhan mewn astudiaeth newydd bwysig i sut mae’r coronafeirws yn effeithio ar fywydau pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Cliciwch fan hyn ar gyfer manylion llawn o sut i gyfranogi.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig