Cofrestrwch ar gyfer Cynhadledd Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru 2021

Mae Cynhadledd Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru, sef Ymchwil ar waith: COVID-19 a thu hwnt ar 23 Medi 2021 yn dod ag ymchwilwyr ar draws y sefydliad ynghyd ac mewn partneriaeth â chydweithredwyr eraill, gyda ffocws ar arloesi, ffyrdd newydd o weithio a dysgu oddi wrth ein gilydd.

Mae gan y gynhadledd amrywiaeth o sesiynau ar y gweill ar bynciau pwysig megis arwain treialon brechu COVID-19 yng Nghymru, pwysigrwydd genomeg pathogenau i gefnogi pandemig COVID-19, goruchwylio poblogaethau a mewnwelediadau a chyfathrebu negeseuon gwyddoniaeth iechyd y cyhoedd. Mae sesiynau trafod yn cynnwys ffocws ar anghydraddoldebau iechyd, sgrinio, diogelu iechyd ac ymddygiadau iechyd y cyhoedd.

I gofrestru ar gyfer y gynhadledd, cofrestrwch yma.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig