Cyfeillion Cerdded Cymru

Mae Strydoedd Byw yn gweithio gyda’r Gronfa Iach ac Egnïol (HAF) ar Gyfeillion Cerdded Cymru, prosiect i helpu pobl dros 50 oed yn Ne Cymru i gynyddu eu gweithgareddau cerdded.

Mae’r prosiect yn helpu oedolion hŷn i ddechrau cerdded yn eu cymunedau, i wneud cysylltiadau newydd a lleisio’r angen am newidiadau yn eu hamgylchedd cerdded lleol.

Er gwaetha’r cyfyngiadau y mae’r pandemig wedi eu hachosi, gall Cyfeillion Cerdded Cymru helpu pobl dros 50 oed i feithrin hyder a chryfder i ddechrau cerdded a dod yn fwy egnïol yn raddol.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig