Gosod unedau bach dros dro i gynnal ymweliadau mewn cartrefi gofal

Byddai unedau bach dros dro yn cael eu gosod ar gyfer ymwelwyr â chartrefi gofal ledled Cymru i’w gwneud yn haws iddynt ymweld â’u hanwyliaid dros y Nadolig a misoedd y gaeaf.

Bydd yr unedau lled-barhaol hyn ar gael am gyfnod o 6 mis, tra bo atebion mwy tymor hir yn cael eu hystyried a’u rhoi ar waith. Bydd ehangu’r lle sydd ar gael mewn cartrefi gofal yn ei gwneud yn haws cynnal ymweliadau’n seiliedig ar asesiadau risg yn ystod misoedd y gaeaf, gan fod rhai darparwyr gofal wedi ei chael yn anodd trefnu ymweliadau gan nad oes digon o le dan do i allu cadw at y mesurau pellter cymdeithasol.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig