Pecyn cymorth newydd yn galluogi i iechyd gael ei gynnwys mewn cynllunio tir yn y dyfodol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu pecyn cymorth ymarferol ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar iechyd a fydd yn galluogi cynllunwyr i integreiddio iechyd yn hawdd yn eu cynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol.

Wedi’i ddylunio i helpu i hyrwyddo’r cydweithio rhwng sectorau cynllunio ac iechyd cyhoeddus yng Nghymru, mae’r adnodd yn ceisio sicrhau’r canlyniadau iechyd a llesiant cadarnhaol mwyaf posibl drwy bolisïau cynllunio defnydd tir sy’n creu cymunedau iach, teg a chydlynus.

Mae’r Pecyn Cymorth Ymarfer AEI yn canolbwyntio ar baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) a Chanllawiau Cynllunio Atodol (SPG) ond yn yr un modd gallai lywio a chefnogi’r gwaith o ddatblygu Cynlluniau Datblygu Strategol ac adolygiadau o CDLl.

Mae’r adnodd wedi’i anelu’n bennaf at swyddogion polisi iechyd cyhoeddus a swyddogion chynllunio defnydd tir awdurdodau lleol. Yn yr un modd, gallai’r rhai sy’n gweithio mewn byrddau iechyd lleol, adrannau llywodraeth leol ychwanegol, swyddogion iechyd yr amgylchedd, y trydydd sector a phroffesiynau eraill yr amgylchedd adeiledig ei gael yn ddefnyddiol i sicrhau gweithio mwy cydgysylltiedig yn lleol ac integreiddio ymarfer.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig