Prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn yn lansio mannau gwyrdd cymunedol

Mae’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi partneru â Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol ar fenter newydd a fydd yn creu ac yn cefnogi mannau gwyrdd mewn cymunedau lleol ledled Cymru.

O ddarparu mannau rhandiroedd, i greu canolfannau bwyd cymunedol, addysgu sgiliau ffermio a mwy – bydd y prosiect yn grymuso cymunedau i arwain y ffordd ar gyfer newid er budd tyfwyr, defnyddwyr a’r hinsawdd.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig