Llesiant Cyflogeion yn y Sector Cyhoeddus: 12 mis i mewn i’r pandemig a thu hwnt

Yn y weminar hon, mae Dr Adrian Neal, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a Phennaeth Llesiant Cyflogeion Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yn trafod ei brofiadau yng Nghymru a’r ffordd y gallwn gefnogi staff a’n gilydd yn ystod y pandemig.

Dyddiad

Mawrth 2021

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig