Partneriaeth Cyflawni Adferiad Gwyrdd – Blaenoriaethau ar Gyfer Gweithredu

Yn y weminar, mae Dr Sarah Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru yn amlinellu adroddiad ‘Adferiad Gwyrdd: Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu’, sydd yn amlygu camau gweithredu ymarferol ac wedi eu blaenoriaethu fydd yn llywio llwybr cynaliadwy Cymru allan o bandemig coronafeirws, yn cynnwys: atebion yn seiliedig ar natur; tai; a sgiliau, hyfforddiant a phrentisiaethau

Dyddiad

Ionawr 2021

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig