Y Pandemig Anghyfartal: COVID-19 ac Anghydraddoldebau Iechyd

Yn y weminar hon, mae Clare Bambra, Athro Iechyd y Cyhoedd, Cyfadran y Gwyddorau Meddygol, Prifysgol Newcastle, yn archwilio goblygiadau pandemig COVID-19 i anghydraddoldebau iechyd. Mae’r dystiolaeth hanesyddol a chyfoes o anghydraddoldebau yn ystod pandemig wedi ei amlinellu ac mae effeithiau iechyd anghyfartal tebygol yr argyfwng economaidd yn cael eu harchwilio, ac adlewyrchir ar yr ymatebion polisi iechyd y cyhoedd tymor hwy sydd eu hangen i sicrhau nad yw pandemig COVID-19 yn cynyddu anghydraddoldebau iechyd i genedlaethau’r dyfodol.

Dyddiad

Rhagfyr 2020

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig