Consultation: Draft mental health and wellbeing strategy

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar fersiwn newydd o’r Strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant Meddyliol i Gymru. Bydd y strategaeth yn cymryd lle’r strategaeth ddeng mlynedd flaenorol law yn llaw at iechyd meddwl.

Maent hefyd yn gofyn am farn ar fersiwn ddrafft newydd o’r Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-Niweidio.

Closing date: 11 June 2024

Back to all news

Tags Click a tag to see more on its topic

Save

Save this article for later


Become a member

Benefit from early access to content, support in hosting your own events and more with a Public Health Network Cymru membership.

Back to the top